Prenumerera på Livelox

Det är gratis att ladda upp rutter och att titta på dina egna och andras rutter en åt gången i Livelox. För att jämföra flera rutter behöver du köpa en prenumeration. Det finns tre typer av prenumerationer: personlig prenumeration, klubbprenumeration och klubbmedlemsprenumeration. Alla tre typerna gäller under ett år räknat från inköpstillfället. Arrangörer behöver ingen prenumeration för att lägga till kartor och banor för en aktivitet.

En personlig prenumeration ger tillgång till jämförelse av rutter för alla tävlingar och träningar, och är knuten till en viss person. Det är den prenumerationstyp som ger tillgång till all funktionalitet för alla typer av aktiviteter. Priset är 499 kronor.

En klubbprenumeration kan köpas av klubbar anslutna till ett nationellt orienteringsförbund som använder Eventor. I dagsläget gäller det Sverige, Norge och Australien. Prenumerationen ger alla klubbens medlemmar tillgång till jämförelse av rutter för aktiviteter som inte är Eventor-aktiviteter på distriktsnivå eller över. Priset är 500 kr plus 20 kronor per medlem som gjorde minst en start i en Eventor-tävling under föregående år. Information om klubbmedlemskap hämtas från Eventor, och medlemmarna loggar in med sina Eventor-konton för att nyttja prenumerationen. Observera att tävlingar i Eventor på distriktsnivå eller över inte omfattas av denna prenumeration. För att kunna se rutter från sådana aktiviteter behövs en personlig prenumeration.

En klubbmedlemsprenumeration passar för för medlemmar i icke-Eventor-klubbar. Är din klubb inte ansluten till det nationella orienteringsförbundet i Sverige, Norge eller Australien kan du lägga till klubben i Livelox. Du gör det under ditt användarkonto. När klubben är tillagd köper du enskilda prenumerationer för ett valfritt antal medlemmar. Priset är 60 kronor per medlem. När prenumerationerna är inköpta fördelar du dem till medlemmarna. En klubbmedlemsprenumeration ger tillgång till jämförelse av rutter för aktiviteter som arrangeras av den aktuella klubben.

Skapa användarkonto och köp prenumeration