Prenumerera på Livelox

Det är gratis att ladda upp rutter och att titta på dina egna och andras rutter en åt gången i Livelox. För att jämföra flera rutter behöver du köpa en prenumeration. Det finns två typer av prenumerationer: personlig prenumeration och klubbprenumeration. Båda typerna gäller under ett år från inköpstillfället. Arrangörer behöver ingen prenumeration för att lägga till kartor och banor för en aktivitet.

En personlig prenumeration ger tillgång till rutter från alla tävlingar och träningar, och är knuten till en viss person. Det är den prenumerationstyp som ger tillgång till all funktionalitet för alla typer av aktiviteter, oavsett arrangör. Priset är 299 kronor.

En klubbprenumeration ger alla klubbens medlemmar tillgång till rutter för aktiviteter som klubben arrangerar. Aktiviteter som arrangeras av andra klubbar omfattas inte. Det finns två typer av klubbprenumerationer:

  • Klubbprenumeration för klubbar anslutna till ett nationellt orienteringsförbund som använder Eventor. I dagsläget gäller det Sverige, Norge och Australien. Priset är 500 kr plus 20 kronor per medlem som gjorde minst en start i en Eventor-tävling under föregående år. Information om klubbmedlemskap hämtas från Eventor. Observera att tävlingar i Eventor på distriktsnivå eller över inte omfattas av denna prenumeration. För att kunna se rutter från sådana aktiviteter behövs en personlig prenumeration.
  • Klubbprenumeration för övriga klubbar. Är din klubb inte ansluten till det nationella orienteringsförbundet i Sverige, Norge eller Australien kan du lägga till klubben i Livelox. Du gör det under ditt användarkonto. När klubben är tillagd köper du enskilda prenumerationer för ett valfritt antal medlemmar. Priset är 60 kronor per medlem. När prenumerationerna är inköpta fördelar du dem till medlemmarna.

Som medlem i en klubb ansluten till Svenska Orienteringsförbundet kan du aktivera en gratis personlig prova-på-prenumeration som gäller i 15 dagar. Den ger dig tillgång till all funktionalitet i Livelox. Klicka på Köp en prenumeration för att gå till sidan där du aktiverar denna prenumeration.

Skapa användarkonto och köp prenumeration