Käyttäjälle lähetettiin sähköposti, joka sisältää ohjeet uuden salasanan luomiseksi.

The user account is connected to an external system such as Eventor. Requests for new passwords are made in the external system.