Aktivitet: SM, lång, publiktävling

Tid
Europe/Berlin
Arrangörer
OK Nolaskogsarna
Land
Sverige
Antal klasser
4
Deltagare med rutter
51

Klasser

Klass
Banlängd
Deltagare
Medelsvår 3 km
3 050 m
7
Svår 7 km
6 750 m
10
Svår 5 km
5 180 m
17
Svår 3 km
2 890 m
17