Aktivitet: Göteborg O-meeting, etapp 1, medel

Tid
Europe/Berlin
Arrangörer
Frölunda OL
Mölndal Outdoor IF
Land
Sverige
Antal klasser
48
Deltagare med rutter
578

Klasser

Klass
Banlängd
Deltagare
D21
3 860 m
13
H21
4 540 m
32
D20
2 890 m
3
H20
3 500 m
7
D18
2 720 m
7
H18
3 390 m
17
D16
3 290 m
31
H16
3 440 m
40
D14
2 870 m
19
H14
2 920 m
38
D12
2 540 m
8
H12
2 540 m
19
D10
1 820 m
2
H10
1 820 m
7
D35
3 390 m
6
H35
3 860 m
7
D40
2 890 m
8
H40
3 500 m
21
D45
2 720 m
21
H45
3 500 m
42
D50
2 690 m
19
H50
3 390 m
29
D55
2 400 m
10
H55
2 890 m
18
D60
2 040 m
6
H60
2 720 m
20
D65
1 920 m
3
H65
2 690 m
15
D70
1 920 m
6
H70
2 400 m
11
D75
1 920 m
1
H75
2 040 m
11
D80
1 920 m
0
H80
1 920 m
3
D85
1 920 m
0
H85
1 920 m
0
Inskolning 2 km
1 900 m
2
Mycket lätt 2 km
1 820 m
2
Medelsvår 3 km
2 910 m
22
Svår 5 km
4 540 m
23
Svår 3 km
2 400 m
26
Lätt 2,5 km
2 540 m
3
Mycket lätt 4 km
0
Medelsvår 5 km
0
Svår 7 km
0
Lätt 5 km
0