Aktivitet: Lången

Tid
Europe/Stockholm
Arrangörer
OK Tyr
Land
Sverige
Antal klasser
31
Deltagare med rutter
173

Klasser

Klass
Banlängd
Deltagare
D21
16 100 m
3
D21 Kort
12 100 m
0
H21
19 300 m
9
H21 Kort
14 100 m
0
D17-20
10 000 m
0
H17-20
12 600 m
0
D16
8 900 m
0
H16
9 700 m
8
D14
7 300 m
6
H14
7 300 m
11
D12
5 600 m
1
H12
5 600 m
4
D35
10 800 m
10
H35
16 800 m
4
D45
9 800 m
9
H45
11 800 m
17
D55
8 200 m
5
H55
10 500 m
16
D65
7 300 m
2
H65
8 200 m
6
D70
6 800 m
2
H70
7 200 m
11
D75
5 600 m
0
H75
6 000 m
4
Inskolning 2 km
3 200 m
1
Mycket lätt 3 km
3 700 m
3
Medelsvår 4 km
4 500 m
14
Medelsvår 7 km
6 700 m
5
Svår 10 km
9 800 m
4
Lätt 5 km
5 700 m
5
Svår 5 km
5 300 m
13