Evénement OK Hällens 3-dagars, dag 3, lång

Date - Heures
Europe/Berlin
Club organisateur
OK Hällen
Pays
Suède
Nombre de catégories
16
Participants avec des routes
119

Catégories

Catégorie
Longueur du parcours
Participants
D16
4 250 m
4
H16
4 950 m
7
D14
2 960 m
4
H14
2 960 m
6
D12
2 360 m
0
H12
2 360 m
1
D10
1 900 m
0
H10
1 900 m
1
Inskolning 2 km
1 910 m
1
Mycket lätt 2 km
1 910 m
1
Medelsvår 3 km
2 770 m
10
Svår 7 km
7 120 m
20
Svår 5 km
5 050 m
31
Svår 4 km
4 200 m
14
Svår 3 km
3 000 m
18
Lätt 2,5 km
2 320 m
1