Lägga in kartor

När du som arrangör hanterar din aktivitet i Livelox kan du använda två typer av kartor:

  • Kartor från Svenska Orienteringsförbundets karttjänst Omaps
  • Kartor uppladdade direkt i Livelox

Livelox har stöd för flera kartor per aktivitet. Det är användbart då olika klasser eller stafettsträckor använder olika områden. En klass/stafettsträcka kan dock bara vara kopplad till en karta.

Kartor från Omaps

Kartor kan laddas upp som bildfiler i Svenska Orienteringsförbundets kartdatabas Omaps. När du loggat in i Livelox klickar du på Administrera-länken högst upp på sidan och väljer Kartor. Du förs då över till Omaps i inloggat läge. Klicka återigen på Administrera och välj Kartor.

Observera att kartorna ska läggas in utan någon form av grafiska element som kartnamn, ram, klubbmärken eller liknande. Banpåtrycket ska inte heller ingå i kartbilden, utan laddas upp separat. Genom att separera kartor och banor kan en och samma kartbild återanvändas om och om igen, och du behöver lägga mindre tid på att ladda upp kartor.

Omaps kräver att kartorna som läggs in i databasen är georefererade. Att en karta är georefererad innebär att longitud och latitud för kartans hörn är kända. Kartor som framställts under de senaste åren är med största sannolikhet georefererade, i och med att modernt grundmaterial i form av t ex laserkurvor bär på georeferensinformation. Det referenssystem som är absolut vanligast för orienteringskartor i Sverige är SWEREF 99 TM. Koordinaterna för flaggan som sitter på taket på Stockholms slott i SWEREF 99 TM är N 6580486, E 674763. En enhet i SWEREF 99 TM motsvarar en meter i verkligheten.

Om du har en karta som inte är georefererad kan du georeferera den på ett enkelt sätt i samband med uppladdningen. Du får då markera två punkter i den uppladdade kartbilden och motsvarande två punkter i en satellitbild.

Kartorna som läggs in i Omaps kan delas till andra tjänster än Livelox. För varje tjänst går det att välja vilken upplösning som kartan ska delas i. För god kvalitet i Livelox rekommenderas att uppladdning av traditionella kartor sker i en upplösning av 0,75 pixlar per meter. Det motsvarar 286 DPI (punkter per tum) för en karta i skala 1:15000. För sprintkartor rekommenderas 2,5 pixlar per meter. Det motsvarar 254 DPI för en karta i skala 1:4000. Tänk på att kartor i hög upplösning tar längre tid att ladda och ger upphov till en tröghet i uppspelningen, så ladda inte upp överdrivet högupplösta kartor.

För information kring export av bildfiler i det vanligaste kartritningsprogrammet OCAD och uppladdning av bildfilerna till Omaps hänvisas till hjälpsidorna för Omaps.

Kartor från Livelox

Om kartan bara ska användas för en enda aktivitet i Livelox kan den laddas upp direkt till Livelox. Det är smidigt om kartan är manipulerad på något sätt, t ex en kurvbilds- eller korridorkarta som det inte finns någon poäng med att lägga in i Omaps. Både bildfiler (t.ex. PNG- eller TIFF-format) och kartfiler (i OCAD-eller Open Orienteering Mapper-format) kan laddas upp.

Kartan behöver även här vara georefererad, och är den inte det från början görs det enkelt via inpassning mot en satellitbild precis som i Omaps. Bildfiler för kartor som laddas upp direkt i Livelox skapas på samma sätt som finns beskrivet på hjälpsidorna för Omaps. Observera att banpåtrycket inte ska ingå i kartbilden, utan laddas upp separat. Genom att separera kartor och banor kan en och samma kartbild återanvändas för alla klasserna i aktiviteten, och start, kontroller och mål blir koordinatsatta.

Mer information