Livelox Unlimited för nationella förbund

Vill du erbjuda Livelox utan begränsningar i ditt land? Kontakta oss på info@livelox.com för att diskutera möjligheten att ha alla funktioner i Livelox öppna för alla aktiviteter i ditt land.

Livelox Unlimited riktar sig till nationella orienteringsförbund. Förbundet betalar en årlig avgift baserad på antalet aktiva orienterare och uppladdade rutter till Livelox. Jämförelse med flera rutter, Duellen och alla andra Livelox-funktioner kommer då att vara tillgängliga för alla aktiviteter i landet, utan att användarna behöver köpa individuella prenumerationer.

Många förbund har webbaserade tävlingskalendrar inklusive hantering av anmälningar och resultat. Vi kan hjälpa till att integrera sådana system med Livelox. Se vår tekniska dokumentation eller kontakta oss för att ta reda på mer om möjligheterna.

För mer information och förfrågningar, kontakta oss på info@livelox.com.