Resultat

Det är inte obligatoriskt att ladda upp resultat till Livelox för en aktivitet. Men att tillhandahålla en resultatlista med sträcktider från ett elektroniskt stämplingssystem har stora fördelar.

Exakta sträcktider

När resultat saknas beräknar Livelox starttider, måltider och stämplingstider baserat på deltagarnas rutter i kombination med positionerna för starten, kontrollerna och målet. Om resultat med sträcktider från ett elektronisk stämplingssystem laddas upp blir sträcktiderna mer exakta än sträcktider som beräknas utifrån GPS-rutter.

Automatisk koppling av deltagare till klasser

När resultat laddas upp vet Livelox vilken klass varje deltagare deltog i, och rutter kan då automatiskt kopplas till rätt klasser i aktiviteten.

Om aktiviteten är kopplad till ett externt system, som t. ex. Eventor, kommer resultaten automatiskt att synkroniseras med det externa systemet. För andra aktiviteter hanteras resultatuppladdningar i rutan Resultat på aktivitetetens administrationssida.

Filformat som stöds

Livelox rekommenderar att du använder IOF XML 3.0-filformatet för resultatuppladdningar. Filformaten Swiss Orienteering CSV och ORware CSV stöds också.