Skapa ett användarkonto

Ett användarkonto behövs för att som deltagare ladda upp en rutt från en sportklocka, eller för att som arrangör ladda upp kartor och banor. För att få tillgång till hela funktionsuppsättningen när du tittar på rutter krävs en betald prenumeration kopplat till ett användarkonto. Du behöver inte ha ett användarkonto för att se rutter med den grundläggande funktionsuppsättningen.

Om du har ett användarkonto i svenska, norska eller australiska Eventor kan samma inloggningsuppgifter användas även i Livelox. Annars skapar du ett konto direkt i Livelox.

Följ den här steg-för-steg-videoguiden för att skapa ett nytt användarkonto i Livelox.

Skillnader mellan ett Eventor- och ett Livelox-konto

Om du är medlem i en svensk, norsk eller australisk orienteringsklubb ska du logga in med ditt Eventor-konto istället för att skapa ett nytt användarkonto direkt i Livelox. Ett konto kopplat till Eventor gör att dina klubbmedlemskap automatiskt följer med till Livelox, och dina Eventor-tävlingsresultat kopplas automatiskt till rätt klass i Livelox. Om du inte har ett anvämndarkonto i Eventor kan du skapa ett konto direkt i Livelox.

Ändring eller återställning av ditt Eventor-lösenord görs i Eventor.

Skapa bara ett konto

Undvik att skapa flera användarkonton för en och samma person i Livelox och Eventor. Det kommer att göra det svårare för Livelox att koppla dina rutter till rätt resultat i Eventor. Dessutom kommer prenumerationer kopplade till ditt Eventor-konto inte att vara tillgängliga.

Om du har mer än ett konto och vill slå ihop dem, kontakta vår support. När du kontaktar oss, bifoga dina kontouppgifter som kontotyp, ditt namn och e-postadressen som är kopplad till kontot.