Koppla ett Livelox-konto till ett Strava-konto

Den här guiden beskriver hur du kopplar ihop ett konto i den sociala träningstjänsten Strava med ditt Livelox-konto. Strava-kontot kan i sin tur kopplas ihop med de webbtjänster som GPS-klocketillverkarna erbjuder. Det innebär att rutter du spelar in med din GPS-klocka eller med Stravas mobilapp automatiskt görs tillgängliga i Livelox.

Så här fungerar det

 • Du spelar in en rutt med din GPS-klocka eller med Stravas mobilapp.
 • Om du spelar in rutten med GPS-klocka:
  • När inspelningen är färdig ser du till att rutten synkroniseras till GPS-klocketillverkarens webbtjänst. De flesta nyare GPS-klockor har stöd för att automatiskt föra över rutter till webbtjänsten via antingen kabel eller trådlös anslutning till mobiltelefon eller dator.
  • GPS-klocketillverkarens webbtjänst skickar i sin tur över rutten till Strava.
 • Strava skickar över rutten till Livelox. Det är klart på några sekunder.
 • Om rutten hör till en Livelox-aktivitet (träning eller tävling) med uppladdade starttider eller resultat kommer din rutt att läggas in i rätt klass per automatik. Om den inte gör det, t ex om ditt namn är felstavat i resultatlistan, går du in och redigerar rutten under Mina aktiviteter och kopplar den till rätt klass.

Det här behövs för att få det att fungera

 • Ett Livelox-konto.
 • Ett Strava-konto. Har du inget kan du skapa ett konto helt kostnadsfritt.
 • Antingen en GPS-klocka eller Stravas mobilapp. Om du använder en GPS-klocka behövs ett konto i den webbtjänst som tillverkaren av din GPS-klocka tillhandahåller. Är du osäker på om du har ett konto, besök tillverkarens webbtjänst. Här är länkar till några av de vanligaste:

Gör så här

1. Ge Livelox tillåtelse att hämta data från Strava

 1. Gå till dina kontoinställningar i Livelox.
 2. Under Kopplingar till externa tjänster, klicka på knappen Hantera inställningar för Strava.
 3. Strava-inställningssidan i Livelox visas. Klicka på Koppla till Strava.
 4. Godkänn att Livelox kopplas ihop med Strava på Stravas webbplats. Eventuellt behöver du logga in med ditt Strava-användarnamn och lösenord först.
 5. Välj vilka av Stravas träningstyper som ska föras över till Livelox per automatik. Om du inte önskar automatisk överföring går det att hämta från Strava via sidan Lägg till rutt.

2. Konfigurera GPS-klocktillverkarens webbtjänst att automatiskt skicka rutter till Strava

Detta steg behövs endast om du spelar in din rutt med GPS-klocka. Tillvägagångssättet beror på vilken webbtjänst du använder. Mer information finns på Stravas supportsidor.

3. Klart!

Observera att rutter som spelats in innan ihopkopplingen inte synkroniseras över till Strava och vidare till Livelox. Sådana rutter behöver läsas in via uppladdning av fil i antingen Strava eller Livelox.

Mer information