Om Livelox

Livelox er en nettbasert analyseprogramvare for orientering. Produktet er levert av det norske selskapet Livelox AS. Vårt oppdrag er å gi visualisering av GPS-spor og rutevalg fra orienteringsløp på en brukervennlig og engasjerende måte, både under løp og etterpå. Med Livelox er den administrative delen automatisert slik at du kan fokusere på å analysere rutene, både for trening og konkurranse.

Historikk

I 2014 ble konseptet for en GPS-sporingsapplikasjon som skulle forbedre opplevelsen til deltakerne på O-Ringen, det største orienteringsarrangementet i verden, utviklet. Før dette var eksisterende GPS-sporingsapplikasjoner ikke så brukervennlige og krevde betydelig innsats fra både arrangører og deltakere. Derfor henvendte arrangørene seg til det svenske IT-konsulentselskapet Knowit med ideen om å lage en mer brukervennlig GPS-sporingsapplikasjon som ville være tilgjengelig for alle. Den erfarne orienteringsprogramvareingeniøren Mats Troeng ble utnevnt til å lede utviklingsteamet.

Nattløpet Tibrotrippeln 10. april 2015 var den første konkurransen der applikasjonen ble testet. Under O-Ringen i Borås senere samme år ble Livelox offisielt sluppet etter omfattende testing i betaversjoner. Suksessen med den første utgivelsen var tydelig da 900 deltakere per løpsdag lastet opp rutene sine. På O-Ringen i 2022 vokste dette tallet til godt over 6000 deltakere per dag, noe som tilsvarte nesten halvparten av deltakerne.

Flere navn ble foreslått for applikasjonen, inkludert "Rocate", en kombinasjon av "ruter" og "lokaliser". Imidlertid ble det valgte navnet "Livelox", som er forkortelse for "live locations", og det har vært hos oss siden den gang.

Tidlig i 2022 kjøpte det nystiftede norske selskapet Livelox AS programvaren fra Knowit, for å legge et enda bedre grunnlag for videreutvikling av produktet.