Om Livelox

Livelox är en webbaserad analysprogramvara för orientering. Produkten tillhandahålls av det norska företaget Livelox AS. Vår mission är att visualisera GPS-spår och vägval från orienteringslopp på ett lättanvänt och engagerande sätt, både under och efter loppet. Med Livelox är det administrativa automatiserat så att du kan fokusera på att analysera rutterna, både för träning och tävling.

Historik

Under 2014 fanns tankar på att erbjuda GPS-tracking för deltagare på O-Ringen, världens största orienteringsarrangeang. Vid den tidpunkten var befintliga applikationer inte så användarvänliga och krävde en stor arbetsinsats från både arrangörer och deltagare. Därför kontaktade arrangörerna det svenska IT-konsultföretaget Knowit med idén att skapa en lättanvänd GPS-trackingapplikation som skulle vara tillgänglig för alla. Systemutvecklaren Mats Troeng, med stor erfarenhet av programvara för orientering, utsågs till att leda utvecklingsteamet.

Tibrotrippelns nattävling den 10 april 2015 var den första tävlingen där applikationen testades. Under O-Ringen i Borås senare samma år släpptes Livelox officiellt efter omfattande tester i betaversioner. Framgången med den första releasen var uppenbar när 900 deltagare per tävlingsdag laddade upp sina rutter. På O-Ringen 2022 hade detta antal växt till långt över 6000 deltagare per dag, vilket motsvarade nästan hälften av deltagarna.

Flera namn föreslogs för applikationen, inklusive "Rocate", en kombination av "routes" och "locate". Men till sist valdes namnet "Livelox", en förkortning för "live locations", och det har funnits med ända sedan dess.

I början av 2022 förvärvade det nystartade norska företaget Livelox AS programvaran från Knowit, i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för vidareutveckling av produkten.