För arrangörer

Utan hjälp från arrangörer av tävlingar och träningar skulle inga kartor och banor finnas i Livelox. Det här avsnittet går igenom vilken information som behövs från dig som arrangör, och stegen för att göra din aktivitet tillgänglig för deltagare och åskådare.