Live-sporing med Livelox GPS-trackere

Våre GPS-trackere av Teltonika TMT250-modellen gir deg og klubben din tilgang til enkel og fleksibel live-sporing. Les mer om tilbudet vårt her. Denne siden inneholder informasjon om hvordan trackerne våre fungerer, og hvordan du kobler dem til deltakere på Livelox-aktiviteter.

Brukerhåndbok Teltonika Tmt250

Observer! Disse instruksjonene gjelder Teltonika TMT250 trackere som er solgt eller leid ut av Livelox. Sporere av denne modellen fra andre leverandører / butikker er ikke programmert til å sende posisjoner til Livelox og fungerer derfor ikke med Livelox.

 • Start GPS-trackeren ved å trykke på den hvite knappen med tommelfingeren i 5 sekunder. Slipp deretter knappen. Etter en liten stund høres tre korte vibrasjoner, og dioden blinker i grønt og blått. Innspillingen av posisjoner er nå i gang.
 • Slå av GPS-trackeren ved å trykke på den hvite knappen med tommelfingeren i 5 sekunder. Slipp deretter knappen. Etter en liten stund føles en lang vibrasjon, og dioden lyser rødt et sekund før den slukker.
 • Når GPS-trackeren er slått på, viser dioden gjeldende status.
  • To korte grønne blink hvert 10. sekund indikerer kontakt med satellittene.
  • Et rødt blink hvert 5. sekund indikerer at satellitter ikke kan bli funnet. Flytt ut i et åpent område med god synlighet mot himmelen.
  • Fire korte blå blink hvert 10. sekund indikerer at enheten ikke er koblet til noe mobilnettverk.
  • Fire korte røde blink hvert annet sekund indikerer at batterinivået er under 10%.
 • GPS-trackerens oppladbare batteri holder omtrent 4-6 timer før det er på tide å lade det opp igjen. Du kan sjekke gjeldende batteristatus på www.livelox.com/devices/status/trackernavn, der du erstatter trackernavn med nummeret på den hvite etiketten, f.eks. www.livelox.com/devices/status/L001. Merk! Det er statusen fra da GPS-trackeren sist var aktiv som vises.
 • Lading av trackeren bør skje med den medfølgende USB-kabelen. Fest den magnetiske kontakten til de fire metallpinnene på siden av GPS-trackeren.
  • Under lading blinker dioden grønt.
  • Når batteriet er fulladet, lyser diodelysene med solid grønt lys.
  • En full lading tar omtrent 3 timer.
  • Merk! Når flere trackere lades samtidig, er det veldig viktig å passe på hver tracker og ladekabel. Det er fare for kortslutning hvis to magnetiske kontakter kobles til hverandre!
 • GPS-trackeren har en stor blå knapp som kan brukes til å sende alarmer til et hvilket som helst telefonnummer. Hold knappen nede i omtrent fem sekunder til trackeren begynner å vibrere og dioden blinker rødt. Hvis det er lagt inn et alarmtelefonnummer for trackeren, sendes en tekstmelding med lenke til gjeldende posisjon. Les mer om alarmtelefonnumre i avsnittet om innstillinger lenger nede på denne siden.

Praktiske tips

 • Slå på GPS-trackeren omtrent 10 minutter før starttid. Hvis du har muligheten, kan du stå i et område med god utsikt til himmelen og holde GPS-trackeren i hånden med den blå siden opp. Stå stille i noen minutter. Da kan GPS-trackeren lage en nøye kalibrering mot satellittene og posisjonens presisjon blir høy.
 • Plasser GPS-trackeren i en bukselomme eller lignende med den blå siden som peker ut fra kroppen. Sørg for å lukke lommen ordentlig.
 • Slå av GPS-trackeren umiddelbart etter avsluttet økt.
 • GPS-trackeren er smuss- og vannavstøtende.

GPS-tracker-kobling til bruker

Når trackeren blir levert, kan den kobles til en fast bruker. Denne koblingen er trackerens permanente kobling, men kan justeres etter behov.

For at sporet fra en GPS-tracker skal vises i Livelox, må trackeren kobles til en person og en klasse i en aktivitet, dvs. en trening eller konkurranse som er i Livelox. Hvordan forbindelsen opprettes, avhenger av konteksten. I noen tilfeller gjøres det automatisk, i andre tilfeller er manuell håndlegging nødvendig. Her går vi gjennom de vanligste scenariene.

GPS-trackeren er koblet til deg som person

 • Hvis aktiviteten tilhører eventor, du er inkludert i startlisten i Eventor, og du logger deg på med din eventorinformasjon i Livelox, vil GPS-trackerens rute automatisk bli koblet til deg. Da trenger du ikke å gjøre noe.
 • I andre tilfeller kan du søke etter aktiviteten og klikke på lenken Administrer sporingsenheter. Klikk deretter Legg til sporingsenheten min og deretter Lagre.
 • Hvis trackeren verken automatisk kobles til eller manuelt som ovenfor, kan den i noen tilfeller automatisk kobles til når innspillingen av ruten er fullført. For at dette skal gjøres, må du ha besøkt alle postene i løypen, og løypen kan bare brukes av en klasse i aktiviteten.

GPS-trackeren er knyttet til klubben din, men ikke til noen person

Konseptet med klubbkobling anbefales når forskjellige mennesker bruker dem til forskjellige tider i klubbens virksomhet. Som medlem av en klubb kan du koble alle klubbens trackere til deltakere i aktiviteter, enten til deg selv eller til andre deltakere. I dette tilfellet gjelder koblingen til deltakerne bare den nåværende aktiviteten.

 • For å koble en tracker til deg selv, finn aktiviteten og klikk på linke Administrer sporingsenheter. Klikk deretter Legg til meg. Ved siden av navnet ditt, skriv inn betegnelsen som er på trackerens hvite etikett, for eksempel L001. Klikk Lagre .
 • For å koble en tracker til en annen deltaker, finn aktiviteten og klikk på lenken Administrer sporingsenheter. Klikk deretter Legg til ny deltaker.
  • Hvis deltakeren er i Eventor, velg Legg til deltaker fra Eventor. Du kan legge til en eller flere deltakere i dialogen som vises.
  • Du kan også oppgi et navn i fritekst uten tilkobling til Eventor. Velg Legg til ny deltaker.
  Skriv deretter inn betegnelsen på trackerens hvite etikett, for eksempel L001. Gjenta til alle deltakerne har blitt koblet til hver tracker. Klikk Lagre.

GPS-trackeren er ikke koblet til klubben din, men du vil legge den til en aktivitet som du administrerer

Følg den samme prosedyren for å legge til en deltaker som under overskriften GPS-trackeren er knyttet til klubben din, men ikke til noen person. Når du administrerer aktiviteten, kan du legge til trackere med hvilken som helst betegnelse. De trenger ikke å tilhøre klubben din.

Informasjon og innstillinger for GPS-trackeren

Du kan se informasjon og administrere trackereinnstillinger som er permanent koblet til deg eller klubben din. For klubbtilkoblede trackere må du være administrator av klubben. Administratorrollen tildeles fra Eventor.

Du kan

 • opprette en delbar livetracking-kobling for trackeren
 • legge til opptil tre telefonnumre som SMS sendes til når trackerens alarmknapp trykkes på
 • se den siste aktive tiden, posisjon og batterinivå.
 • for trackere som er permanent knyttet til klubben din, også legge til en permanent lenke til et medlem av klubben

For å administrere en sporingsenhet koblet til deg, gå til brukerprofilen din og klikk på trackeren under avdelingen Sporingsenheter.

For å administrere klubbtilknyttede sporingsenheter, gå til brukerprofilen din og klikk på klubbnavnet under Klubber. På neste side klikker du på Administrer ved siden av Sporingsenheter koblet til klubben.

Alarm

Trackeren kan sende en alarm via SMS. For deltakere uten orienteringserfaring gir det trygghet å kunne ringe etter hjelp hvis de går seg vill. Opptil tre alarmnumre per tracker kan settes på trackerens innstillingsside. Etter å ha trykket på alarmknappen, tar det vanligvis omtrent 10 sekunder før en tekstmelding som angir trackerens betegnelse, deltakerens navn og lenken til Livelox-avspillingen når mottakeren. Hvis kartet og løypene ikke er offentlige, vises posisjonen i Googles karttjeneste i Livelox avspillingsvisning.

Ved dårlig mobilnett-dekning kan det ta en stund før alarmen kommer. Dette er utenfor vår kontroll, og derfor kan vi ikke gi noen garanti for at alarmer vil bli levert innen en viss tid.