Livetracking med Livelox GPS-trackers

Våra GPS-trackers av modellen Teltonika TMT250 ger dig och din klubb tillgång till enkel och smidig livetracking. Läs mer om vårt erbjudande här. Den här sidan innehåller information om hur våra trackers fungerar, och hur du kopplar dem till deltagare på Livelox-aktiviteter.

Användarhandledning Teltonika TMT250

Observera! Dessa instruktioner gäller för Teltonika TMT250-trackers som säljs eller hyrs ut av Livelox. Trackers av denna modell från andra leverantörer/butiker är inte programmerade att skicka positioner till Livelox och fungerar således inte tillsammans med Livelox.

 • Starta GPS-trackern genom att trycka in den vita knappen med tumnageln under 5 sekunder. Släpp sedan upp knappen. Efter en liten stund hörs tre korta vibrationer, och dioden blinkar i grönt och blått. Inspelningen av positioner är nu i gång.
 • Slå av GPS-trackern genom att trycka in den vita knappen med tumnageln under 5 sekunder. Släpp sedan upp knappen. Efter en liten stund hörs en lång vibration, och dioden lyser rött någon sekund innan den slocknar.
 • När GPS-trackern är påslagen visar dioden aktuell status.
  • Två korta gröna blinkningar var 10:e sekund indikerar kontakt med satelliterna.
  • En röd blinkning var 5:e sekund indikerar att satelliter inte kan hittas. Flytta dig ut i ett öppet område med god sikt mot himlen.
  • Fyra korta blåa blinkningar var 10:e sekund indikerar att enheten inte är ansluten till något mobilt nätverk.
  • Fyra korta röda blinkningar varannan sekund indikerar att batteriets nivå är under 10 %.
 • GPS-trackerns uppladdningsbara batteri räcker ca 4-6 timmar innan det är dags att ladda det igen. Du kan kontrollera aktuell batteristatus på www.livelox.com/devices/status/trackernamn, där du byter ut trackernamn mot numret på den vita etiketten, t. ex. www.livelox.com/devices/status/L001. OBS! Det är statusen från när GPS-trackern senast var påslagen som visas.
 • Laddning av trackern görs med den medföljande USB-kabeln. Fäst magnetkontakten mot de fyra metallstiften på GPS-trackerns sida.
  • Under laddning blinkar dioden grönt.
  • När batteriet är fulladdat lyser dioden med ett fast grönt sken.
  • En full laddning tar ca 3 timmar.
  • OBS! När flera trackers laddas samtidigt är det mycket viktigt att se till att alla magnetkontakterna är kopplade till laddningsstiften på respektive tracker. Det finns risk för kortslutning om två magnetkontakter kopplar ihop sig med varandra!
 • GPS-trackern har en stor blå knapp som kan användas för att skicka larm till valfritt telefonnummer. Håll ner knappen ungefär fem sekunder tills trackern börjar vibrera och dioden blinkar rött. Om ett larmtelefonnummer har angetts för trackern skickas ett textmeddelande med länk till aktuell position. Läs mer om larmtelefonnummer i avsnittet om inställningar längre ner på den här sidan.

Praktiska tips

 • Slå på GPS-trackern ca 10 minuter före din starttid. Om du har möjlighet, ställ dig i ett område med god sikt mot himlen och håll GPS-trackern i handen med den blå sidan upp. Stå stilla under ett par minuter. Då kan GPS-trackern göra en noggrann kalibrering mot satelliterna och positionens precision blir hög.
 • Lägg GPS-trackern i en byxficka eller liknande med den blå sidan pekande ut från kroppen. Se till att stänga fickan ordentligt.
 • Slå av GPS-trackern direkt efter målgång.
 • GPS-trackern är smuts- och vattentålig.

Koppling av GPS-tracker till deltagare

När trackern levereras är den antingen kopplad till en viss person eller till en viss klubb, beroende på vad som angivits vid beställningen. Denna koppling utgör trackerns permanenta koppling, som kan justeras efter behov.

För att spåret från en GPS-tracker ska visas i Livelox behöver trackern kopplas till en person och en klass i en aktivitet, det vill säga en träning eller tävling som är inlagd i Livelox. Hur kopplingen görs beror på sammanhanget. I vissa fall görs den automatiskt, i andra fall behövs manuell handpåläggning. Här går vi igenom de vanligaste scenarierna.

GPS-trackern är kopplad till dig som person

 • Om aktiviteten hör till Eventor, du finns med i startlistan i Eventor, och du loggar in med dina Eventor-uppgifter i Livelox kommer GPS-trackerns rutt automatiskt kopplas till dig och läggas in i rätt klass. Du behöver inte göra någonting.
 • I övriga fall söker du fram aktiviteten och klickar på länken Hantera trackingenheter. Klicka sedan Lägg till min trackingenhet och därefter Spara.
 • Om trackern varken kopplats automatiskt eller manuellt enligt ovan kan den i vissa fall kopplas automatiskt när inspelningen av rutten är klar. För att det ska göras behöver du ha besökt alla kontroller på banan, och banan får bara användas av en klass i aktiviteten.

GPS-trackern är kopplad till din klubb, men inte till någon person

Konceptet med klubbkopplade trackers rekommenderas när olika personer använder dem vid olika tillfällen i en klubbs verksamhet. Som medlem i en klubb kan du koppla alla klubbens trackers till deltagare i aktiviteter, antingen till dig själv eller till andra deltagare. Kopplingen till deltagare gäller i detta fall bara för den aktuella aktiviteten.

 • För att koppla en tracker till dig själv, sök fram aktiviteten och klicka på länken Hantera trackingenheter. Klicka sedan Lägg till mig. Intill ditt namn, skriv in den beteckning som står på trackerns vita etikett, till exempel L001. Klicka Spara.
 • För att koppla en tracker till en annan deltagare, sök fram aktiviteten och klicka på länken Hantera trackingenheter. Klicka sedan Lägg till ny deltagare.
  • Finns deltagaren i Eventor, välj Lägg till personer från Eventor. Du kan lägga till en eller flera deltagare i dialogen som visas.
  • Det går också att skriva in ett namn i fritext utan Eventor-koppling. Välj Lägg till ny deltagare.
  Skriv sedan in den beteckning som står på trackerns vita etikett, till exempel L001. Upprepa tills alla deltagare har kopplats till varsin tracker. Klicka Spara.

GPS-trackern är inte kopplad till din klubb, men du vill lägga till den till en aktivitet som du administrerar

Följ samma procedur för att lägga till en deltagare som under rubriken GPS-trackern är kopplad till din klubb, men inte till någon person ovan. När du administrerar aktiviteten kan du lägga till trackers med valfri beteckning. De behöver inte tillhöra din klubb.

Information och inställningar för GPS-tracker

Du kan visa information och hantera inställningar för trackers som är permanent kopplade till dig eller din klubb. För klubbkopplade trackers krävs att du är administratör för klubben. Administratörsrollen ärvs från Eventor.

Du kan

 • skapa en delningsbar livetrackinglänk för trackern
 • lägga till upp till tre telefonnummer dit SMS skickas när trackerns larmknapp trycks in
 • se senaste aktiva tidpunkt, position samt batterinivå
 • för trackers permanent kopplade till din klubb, även lägga till en permanent koppling till en medlem i klubben

För att hantera en trackingenhet som är kopplad till dig, gå till din användarprofil och klicka på trackern under avdelningen Trackingenheter.

För att hantera klubbkopplade trackingenheter, gå till din användarprofil och klicka på klubbens namn under Klubbar. På nästa sida, klicka på Hantera intill Trackingenheter koppplade till klubben.

Larm

Trackern kan skicka larm via SMS. För deltagare utan orienteringsvana är det tryggt att kunna tillkalla hjälp om de kommer vilse. Upp till tre larmnummer per tracker kan ställas in på trackerns inställningssida. Efter tryck på larmknappen tar det normalt sett ungefär 10 sekunder innan ett SMS med uppgift om trackerns beteckning, deltagarens namn och länk till Livelox-uppspelningen når mottagaren. Om aktivitetens karta och banor inte är publika visas positionen i Googles karttjänst i ställt för i Livelox uppspelningsvy.

Vid dålig mobilnätstäckning kan det dröja innan larmet kommer fram. Detta ligger utom vår kontroll, och vi kan därför inte ge några garantier om att larm levereras inom en viss tid.