Användarvillkor för Livelox

2022-06-25

Livelox erbjuder positionsbaserade tjänster för utomhusaktiviteter genom att använda den geografiska positionen hos användarens mobila enhet.

Tjänsterna tillhandahålls av Livelox AS. Dessa villkor gäller mellan Livelox AS och användaren av Livelox, och omfattar både Livelox mobilapplikation och webbapplikation. Användning av Livelox förutsätter att användaren till fullo accepterar och godkänner de villkor som följer. Livelox AS frånsäger sig allt ansvar för de eventuella ekonomiska och materiella skador som Livelox kan orsaka för användaren.

Integritetspolicy

Din användarprofil för Livelox kan komma att hämtas från Eventor, Svenska Orienteringsförbundets centrala IT-system. Lagring sker endast av de personuppgifter som krävs för de tjänster som Livelox erbjuder, som till exempel namn, klubbtillhörighet, tävlingsanmälningar och tävlingsresultat.

Vår hantering och behandling av personuppgifter sker enligt GDPR. Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överlåtas till tredje part.

Livelox spelar in och visar publikt användarens positionsinformation med hög noggrannhet, såvida inte positionsinspelningen uttryckligen gjorts privat och inte är kopplad till en Livelox-aktivitet. Vid användande av mobilappen Livelox Recorder kan geografiska positioner även delas i realtid såvida den inte är markerad som privat. Hantering av platsdata är en kärnfunktionalitet i Livelox Recorder-appen och kan inte väljas bort.

I syfte att förbättra Livelox kan vi undersöka våra användares resultat och beteenden utifrån personuppgifter och annan information som lämnats till oss. Dessa undersökningar kan sammanställas och analyseras på aggregerad nivå. Denna samlade information identifierar inte dig personligen. Vi kan också använda aggregerad användarstatistik för att beskriva våra tjänster för befintliga och presumtiva affärspartner, och med andra tredje parter för andra lagliga ändamål.

Du kan använda Livelox utan att ange någon personlig data, men kan då inte räkna med att nyttja all funktionalitet som tjänsten tillhandahåller.

Om en minderårig person (under 18 år) använder Livelox antar vi att det sker med målsmans samtycke.

Tjänsterna vi erbjuder kan ändras från tid till annan. Det innebär att det ibland kan vara nödvändigt för oss att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Följaktligen förbehåller vi oss rätten att uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande. Granska denna policy regelbundet, och speciellt innan du lämnar några personuppgifter. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den dag som anges ovan. Din fortsatta användning av tjänsterna efter eventuella ändringar eller revisioner av denna sekretesspolicy förutsätter ditt samtycke med villkoren i en sådan reviderad sekretesspolicy.

Köpvillkor

Viss funktionalitet i Livelox är avgiftsbelagd och är endast tillgänglig efter köp av en prenumeration. Sådan prenumeration hanteras i överensstämmelse med distans- och hemförsäljningslagen. Alla priser är inklusive moms och andra avgifter.

Prenumeranten äger endast rätt att nyttja prenumerationen för eget bruk, eller, i det fall en klubbprenumeration köps, i klubbens verksamhet. Det innebär att inloggningsuppgifter inte får spridas till andra personer. Ta gärna kontakt med supporten vid frågor rörande prenumeration.

Genom att köpa en prenumeration ger du Livelox AS ditt samtycke till att samla in, lagra, bearbeta och använda din personliga information enligt ovanstående sekretesspolicy.

Support

Support ges via e-post. Kom ihåg att inkludera en noggrann beskrivning av tillvägagångssätt, eventuella felmeddelanden eller liknande så att vi har möjlighet att ge snabb återkoppling.

Kontaktuppgifter

Livelox AS
Uranienborg Terrasse 9
0351 Oslo
Norge
Norskt organisationsnummer: 927 859 866
Kontakta oss via e-post

Koppling till Eventor inaktiverad under helgen
Svenska Orienteringsförbundets IT-system Eventor dras med driftproblem. I syfte att lokalisera problemet har man valt att stänga av kopplingen till Livelox under hela helgen. Det innebär att du som Livelox-användare kan uppleva problem med inloggning och automatisk koppling av rutt till aktivitet, samt få felmeddelanden vid administration av aktiviteter.

Vi ber om ursäkt för denna situation, som tyvärr ligger helt utanför vår kontroll. Läs mer hos SOFT.